Njoftim për pjesëmarrësit e konferencës nga Shqipëria

Have no idea which service to turn to, though want to pay for an essay? Look into our experts and judge the person to enable you to control the needed task paper writer

Të nderuar,

Transporti për pjesëmarrje në Konferencë organizohet nga kompania “Arditi”, e cila është në bashkëpunim me kioskun që ndodhet mbrapa Muzeut Kombëtar – përballë “Albania”-ish universitetit “UFO”.
Bileta vajtje-ardhje kushton 20.00 (Njëzetë) Euro.

Numri kontaktit I kioskut:
066/5611115

Numri kontaktit i kompanisë “Arditi”:
069/7756666, 068/4600000

autobusi-kiosku