Bashkëpunëtorët profesionalë

Prof. Dr. Gjergji Minga -Biokumi Mjekësore

Prof.Dr.Milena Jadrijevic-Mladar Takać – Biokimi Mjekësore

Prof. Dr.Besnik Jucja -Toksikologji

Prof. Dr.Ledjan Malaj – Teknologji Farmaceutike

Prof. Dr.Rexhep Hoxha – Farmakologji

Prof. Dr.Vilma Papajani -Farmakognozi

Mr.sc. Vera Dabanović – farmakoekonomi

Dr.sc. Sazan Çeliku -Fitoterapi

Dr.sc. Ela Hoti -Kontroll i barnave

Dr.sc. Vesna Radović -Farmakovigjilec

Mr.sc. Selvete Shuleta -Farmakovigjilencë