Misioni

 • Hulumtimi dhe zhvillimi në fushën e farmacisë,
 • Edukimi i vazhdueshëm profesional,
 • Mbrojtja e shëndetit  ,
 • Mbrojtja, kultivimi dhe shfrytëzimi i bimëve mjekësore,
 • Bashkëpunimi me institucione dhe institute të fushës së farmacisë
 • Hulumtimi i pasurive natyrore të bimëve mjekësore,
 • Mbrojtja dhe kultivimi i bimëve endemike,
 • Organizimi i  trajnimeve, seminareve, konferencave, kongreseve, etj.,  me qëllim të edukimit të vazhdueshëm professional, ngritjes së nivelit professional, përcjelljen e të arriturave shkencore
 • Botimi i revistave  dhe librave profesionale,
 • Hulumtimi dhe monitorimi në sektorin farmaceutik me qëllim të parandalimit dhe eliminimit të faktorëve që rrezikojnë dhe  dëmtojnë shëndetin,
 • Ngritja e kapaciteteve  profesionale
 • Senzibilizimi i opinionit lidhur përdorimin e drejtë të barnave dhe mbrojtjen nga rrezikshmëria dhe keqpërdorimi i tyre,
 • Senzibilizimi i kuadrit profesional farmaceutik-mjekësor dhe opinionin për zbatimin respektimin e kritereve në fushë e  Farmakovigjilencës,
 • Ndihmë në përmirësimin dhe efikasitetin e analizave laboratorike